GALERIA CĂMINUL ARTEI (CENTRUL ARTELOR VIZUALE) 19 Loc pe harta

str. Biserica Enei 16, sector 1, București

Cunoscută sub numele de galeria Căminul Artei încă din anul 1948, renovată apoi în anii 60, galeria a devenit în anul 2009  un centru al artelor vizuale unde expozițiile de pictură contemporană alternează cu cele de fotografie, mix media, sculptură. Un spațiu generos care se desfășoară pe două nivele, găzduiește periodic și exponate ale studenților de la Universitatea Națională de Arte.

SAFIR, etajul 1

19:00 - 04:00
arta plastica

Licență / Master
artiști: Magdalena Arnaudova, Liliana Arnăut, Monica Bobe, Andrei Chiriși, Andreea Floreanu, Claudia Ion, Alexandra-Maria Hârceagă, Leontina Rotaru, Petrică Sandu, Diana Tudose
curatori: Atodiresei Cezar, Alexandru Rădvan