GALERIA factor92 55 Loc pe harta

Bd. Aviatorilor nr 92
0723158393
contact@galeriafactor92.com
http://www.galeriafactor92.com

Galeria factor92 este un nou spaţiu pentru artă ce dezvoltă un concept de acţiune integrată în domeniul vizualului prin organizarea de expoziţii şi proiecţii video, prin dezvoltarea unui program de rezidenţe artistice şi a unor forumuri de discuţii. Galeria factor92 propune expoziţii colective şi personale ale unor artişti locali şi internationali, atît consacraţi, cît şi emergenţi. Descoperirile şi redescoperirile reprezintă o ţintă explicită şi asumată pentru galeria factor92. Redescoperirea unor artişti români importanţi, a căror operă constituie un reper mai puţin evident al artei contemporane, va primi cadrajul cuvenit atît la nivel curatorial, dar şi ca promovare pe plan intern şi internaţional. Descoperirea viitorilor protagonişti de valoare ai lumii noastre artistice este un angajament pentru galeria factor92, materializat prin expoziţii personale dedicate acestora şi prin promovarea lor în contextul tîrgurilor internaţionale.MOLCOM TARE

19:00 - 02:00
expoziție

artiști: Lucian Alexe, Ştefan Bertalan, Codruţa Cernea, Tudor Crîşmăriuc, Adriana Horga, Florin Mitroi, Anca Mureşan, Ecaterina Vrana, Marian Zidaru

curator: Erwin Kessler


Galeria factor92 debutează în forţă cu o expoziţie-manifest - calmă, caldă, dar tăios aşezată. Molcom tare identifică zona de maxim interes pentru factor92: arta care se simte în largul ei ca artă, dar care iese cu toate pînzele sus în acest larg. Arta care întinde pînă la limita suportabilului plasticitatea, tactilul, intensitatea emoţională a intimităţii afişate, angajamentul existenţial ce merge de la mistică la politică, dar care nu este niciodată simplu text, ci rămîne înscris, cu încăpăţînare, într-un obiect pătimit şi deplin rumegat estetic. Adîncirea artistului concomitent în sine, în lume şi în operă este ceea ce arată Molcom tare. Nu obiecte plăcute, simple decoraţiuni interioare, ci lucrări apăsătoare ce împodobesc interioritatea celui ce-şi asumă riscul de a lua arta drept altfel decît o simplă demonstraţie, declaraţie de intenţii (politice etc.) sau mesaj pre-fabricat. De aceea Molcom tare este o expoziţie totodată gravă şi delicată, în care se împletesc texturi suculente cu suprafeţe preţioase pentru a împunge, totuşi, privitorul, sădind în el nesiguranţa, grija, atenţia. Spectacolul, retorica, militantismul, la fel ca şi exhibarea cultural-bibliografică de tip criticist nu reprezintă repere semnificative pentru factor92. Molcom tare arată că senzaţionalul nu rezidă nici în idee nici în scandal (cu atît mai puţin în acela atît de subţire, pur vizual), ci în interioritate, în măsurarea acesteia cu duritatatea timpului şi a lumii. Învăluind stridenţele cu un exces tandru, Molcom tare amenajează spaţii primitoare, unde poate să se dedea dezvăluirii discrete a cutremurelor lăuntrice. Apologie a artei aşa cum (nu o mai) ştim, Molcom tare are o unică ambiţie – aceea de a propune iubitorilor de artă veritabile bunuri vizuale de folosinţă îndelungată, capabile să bucure sau să tulbure şi azi şi mîine.