UNAgaleria 50 Loc pe harta

str. G-ral Budișteanu 10
021 3168864
http://unagaleria.blogspot.com

UNAgaleria este spațiul expozițional al Universității Naționale de Arte din București, dedicat organizării de evenimente – expoziții, seminarii, ateliere deschise, mese rotunde, proiecte interdisciplinare etc, care promovează imaginea universității și proiectele inovatoare atît în agenda curriculară cît și prin activitatea extra-universitară a studenților și a cadrelor didactice.

Love Story 

19:00 - 04:00
arta plastica

artist : Adela Edu
Lucrările pe care le prezint aici sînt în mare parte,  tehnic  vorbind, desene. În esență ele sînt experimente.   Ele încearcă să înregistreze,  într-un fel de sinteză, experiențele mele afective  din fiecare zi. Ele sînt  imagini mai mult sau mai puțin reușite din filmul meu interior.
Am observat în trecerea  mea  prin medii familiare, lucruri șocante ; prin medii necunoscute, lucruri “ale mele”. Am simțit nevoia să le asimilez în ceea ce fac, în lucrările mele, concret, folosindu-le ca suporturi , lipindu-le pe suporturi etc, sau desenîndu-le, sau notîndu-le sub formă de cuvinte.
“Love story” - pentru că mi-am dat seama că în “poveștile” mele vizuale iubirea e întotdeauna  importantă, fie prin prezență, fie prin absență.