Galleries Night 2015

MNAC Anexa 27

Calea Moșilor, nr. 62-68, Bucuresti, Sector 5, etaj. 3
0724 583 852
noaptealba@gmail.com
http://www.noapteagaleriilor.ro


Eveniment NAG

Politica Unghiului Drept. Maxim Liulca

19:00 - 04:00
Bucuresti

Artist: Maxim Liulca

Curator: Silviu Padurariu

Expoziția este deschisă publicului în perioada 24.04-31.05.2015. Program: Miercuri-Duminică, 10:00-18:00.

Unghiul Drept militează pentru autonomie estetică. Libertatea estetică înseamnă absența constrângerii din partea reprezentării. Ideologia Unghiului Drept aduce cele trei dimensiuni vizibile pe o singură suprafață, într-o coexistență simultană. Unghiul drept nu arhivează, nu recuperează. Memoria, istoria și mostenirea sunt juxtapuse și anulate. Nu există trecut sau presiuni identitare.

Unghiul drept e simultan ascendent și orizontal. Doctrina unghiului drept renunță la reprezentarea, reproducerea și recrearea vizibilului. Unghiul drept nu conține subiect sau afect. Nici religie, nici mistică, nici ritual. Doar gest și expresii rectilinii ale unei angoase asumate. Pornite dintr-un punct zero, continuu. Fiecare forma e prima formă.

Maxim Liulca organizează sub aparența geometriei rectangulare frământările unui individ absent din mecanica politicilor sociale care aspiră către golire și detașare. O desprindere față de familiar și comun. Părăsește teritoriul mentalității unei lumi dizolvate în noile paradigme ale globalizării. Noile idei, noile religii, noile filozofii sunt pete și suprafețe intersectate și suprapuse abstract, fixate rectiliniu în chei minimaliste. Dar geometria nu e o caracteristică de fond, ci de atmosferă. Fondul constructivist cercetează stilistica arhitecturilor interioare ale unei realități digitizate și tehnologizate, desacralizate. Formal, asistăm la reprezentarea neutră în chip plastic a design-ului petelor și umbrelor produse de ideologie, politică, societate și istorie asupra memoriei colective.  

Politica Unghiului Drept punctează un moment important în evoluția lui Maxim Liulca și însumează lucrări realizate și expuse în ultimii patru ani de creație. Formula vizuală delimitează o abstracție lucidă, privată de expresie și emoție, controlată de legi elementare euclidiene. Acest tip de abstracționism post-modernist de după anii 2010 renunță la vraja spiritualității și a misticii caracteristice suprematismului avangardei istorice sau purificării expresionismului abstract american. Ceea ce în prima parte a secolul al XX-lea se putea contura drept estetică a formelor pure, în prima parte a secolul al XXI-lea putem reciti totul sub legile unei estetici a formelor golite. Transcenderea e sustragere. Mistica relației formă/culoare a deviat în strategii de relaționare politică. 

Petele lui Maxim Liulca propun și un conținut critic asupra trendulului reprezentării figurative, cât și asupra discursurilor curatoriale din jurul acestuia. Sub acest auspiciu stau motivațiile exercițiului curatorial mascat într-un fals manifest politic sub forma unui fragment de doctrină posibilă, politica Unghiului Drept.

Expoziție produsă special pentru NAG#9 de Asociația Ephemair, MNAC și Galeria Baril.