Str George Enescu nr 2
0746798287
mana.bucur@yahoo.com

La locura

ARTE PLASTICE
Program:
19:02 - 01:03
Tip eveniment:
DESCHIS si la NAG
Perioada expozitie:
09/26/2017 - 10/07/2017
 
Curatori:

LA LOCURA. „ARCA ORIGINARĂ PĂMÎNT NU SE MIȘCĂ”!

            Nebunia vremurilor în care trăim, confiscată fie ideologic, fie de viața pe care o trăim, îl   face pe artistul de orice fel și de oriunde să își trăiască viața și să compună o viziune de orizont secund, clandestin, privat, camuflat de îndeletniciri derizorii de tot felul. În cel mai bun caz el reacționează, se irită sau are de cele mai multe ori un discurs paralel pe care îl obține prin fire sau prin exercițiu, făcînd mai tot timpul posibil un scenariu al simetriilor. Artiștii care compun, de data aceasta, CarpArt, sunt RADU FLOREA, DOREL COZMA, RALUCA  MOISOIU și GHEORGHE POP. Profilul lor uman este: alerți, citadini, neafectați, iscoditori, mondeni, fără cultul gesticulației solemne, dar și fără fasoane, fără tabuuri afișate, inteligenți în înțelegerea lor rîvnitoare, comunicînd între ei doar atît cît este nevoie și nepierzînd decît arareori contactul cu solul, membri CARP ART au acceptat să facem o documentare împreună la Tîrgu- Mureș, la Bistrița, la Madrid, la Toledo, care se plasează undeva dicolo de solilocviul vieții și creației în atelier și să descopere, de data aceasta împreună cu mine, insolitul și să constate evidența vieții în acest frămîntat timp al istoriei trăite de fiecare din noi. În societatea spectacol pe care o traversăm, o perioadă în care se cultivă tehnicile evaziunii și ale divagației inspirate,  bazate pe surpriza intuitivă, cei patru artiști practică forajul static și lucid al adevărului în explicarea imanentului care nu are altă referință decît imanentul însuși. Ei vor să facă transparent pentru intelect prezentul istoric însuși, prin cooperarea armonioasă cu imediatul dar și cu istoria artistică a umanității care secretă într-o măsură sau alta transcendența de care are nevoie. Dacă în alte vremuri nebunia era de sorginte divină și era deci o inspirație divină, pentru artistul de astăzi viața de zi cu zi este un inepuizabil pandemoniu uman. Artistul își pune necontenit întrebarea dacă el însuși, în mijlocul lumii, se află pe pămînt, în cer, în iad, treaz sau adormit, nebun sau în toate mințile. Artistul de astăzi e considerat nebun în timp ce el socotește nebună întreaga lume. Spiritul se pervertește în timp ce toate valorile se pervertesc. Oamenilor cu sindrom schizofrenic, omului plat, omului minimal, le corespund toate fețele lumii dezbinate, ale lumii de tranziție. Oamenilor li se arată un labirint întunecat al suferinței și al absurdității. Locurile înspăimîntătoare, Profeții nebuni, Spaimele și Ciudățeniile, ca într-o suprarealistă estetică paranoică, o demență forțată, un delir artificial și subconștient se servește ca ilustrație și argument de lumea exterioară agresivă și barbară și apoi se pune în slujba realității spiritului artistic de astăzi. Insolitul, bizarul, forța brutală, amoralismul sunt simptomele pline de nebunie ale unui joc cu focul. Devine parcă aievea textul scris de André Breton în „Al doilea manifest al suprarealismului”: „cel mai simplu act suprarealist constă în a ieși în stradă cu un revolver în mînă și pe cît cu putință a trage orbește asupra mulțimii”. Acesta este contextul de revoltă pe care artiștii care compun CarpArt-ul își expun gîndurile cu o extremă intensitate, pentru a împiedica monstruosul adagio al lui Francisco Goya: „somnul rațiunii zămislește monștri”, împiedicînd astfel, sperăm, ca florile paranoiei să devină în timpul care vine flori ale răului agresiv. Lor li se opune lumina nestinsă a logosului și realitatea binefăcătoare a visului și frumuseții.

                                                                                                                                 Oliv Mircea

© 2017 ASOCIATIA EPHEMAIR