4
Romanian Modern Art Gallery - the Palace Of Culture Tîrgu Mureș
Strada George Enescu 2

Trei expozitii la Muzeul de Artă

ARTE PLASTICE


Tip eveniment
DESCHIS si la NAG
Perioada Expozitie
15.10.2021 - 15.10.2021
GALERIA DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ Galeria de Artă Românească Modernă (1850-1950) din Târgu-Mureş oferă un incitant pelerinaj printr-un secol animat de grăitoare tonuri cromatice şi expresive volumetrii, ale artei româneşti moderne, secol văzut cu generozitate cronologică, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea şi încheindu-se cu primii ani de după cel de-al Doilea Război Mondial. În acest răstimp de un veac, arta românească reprezintă punerea în scenă a unui proces validat atât istoric cât şi teoretic. La limita inferioară a perioadei este surprins momentul în care pictura românească a făcut pasul spre sincronizarea cu pictura europeană, moment al schimbării de atitudine şi de instaurare a unui nou model de comportament. Extrema superioară înregistrează finalul unei etape foarte prolifice, consistente, cu aport substanţial la evoluţia artei româneşti, cum a fost cea interbelică. Surprindem astfel un evident proces de împlinire, de la forma de cristalizare până la cea de structurare a unei identităţi proprii, cu evidente interferenţe şi similitudini faţă de curentele consacrate ale artei europene. Selecţia marchează etape ale evoluţiei artei româneşti moderne, începând cu Theodor Aman şi se încheie cu transilvănenii care conferă culoarea locală şi specificitatea spaţiului intracarpatic. NAGY IMRE. Colecția Muzeului de Artă din Târgu Mureș Expoziția dedicată artistului Nagy Imre (1893-1976) cuprinde 125 de lucrări. Ele provin în colecția Muzeului de Artă în special din donația de aproximativ 100 de lucrări, făcută de autor, în anul 1959. Acestea demonstrează stăpânirea cu virtuozitate a diferitelor tehnici: ulei, acuarelă, tempera, tuș și xilogravură. Exponatele prezintă câteva dintre direcţiile cercetărilor sale în spaţiul artistic, în marele context al picturii transilvănene de secol XX. Portrete, autoportrete, nuduri, peisaje și compoziții campestre ambientează expoziția. Prezența sa la Târgu-Mureș, pentru câțiva ani, ospitalitatea prietenilor de aici, i-a determină generosul gest de dăruire către instituția muzeală. GALERIA ION VLASIU Într-un spaţiu cu o destinaţie special gândită pentru expunere, Galeria Ion Vlasiu cuprinde un număr de aproximativ 50 de lucrări de pictură şi sculptură reprezentând o selecţie ilustrativă din ampla donaţie de 96 lucrări făcută de maestru Muzeului de Artă Mureş. Astfel, constituirea unui spaţiu dedicat exclusiv acesteia vine să recompenseze generosul gest. Demersul recuperator a început în 2011, odată cu deschiderea Galeriei permanente de artă românească modernă, când a fost concepută o sală specială, destinată artiştilor transilvăneni şi, în cadrul acesteia, o secţiune rezervată doar artistului Ion Vlasiu, cuprinzând atât lucrări de sculptură cât şi de pictură. Galeria Ion Vlasiu este de fapt o prelungire a acestui spaţiu, care îşi doreşte să reconstituie şi prin câteva obiecte personale, atmosfera specifică atelierului său de creaţie în care putem intra imaginar printr-o imagine supradimensionată surprinsă la Deda Bistra unde a lucrat o lungă perioadă. Prin lucrări, galeria punctează perioadele esenţiale, de evoluţie ale firului creator.