Background

Renașterea arădeană
The Arad Renaissance

ARTIȘTI / ARTISTS:
GIOTTO DOICHIȚĂ, SORIN NEAMȚU, COSMIN MOLDOVAN, LAURIAN POPA,
ANCA SABĂU, ADRIAN SANDU, ANAMARIA ȘERBAN, DANA SERGHIUȚĂ

CURATOR:
CĂLIN DAN
image

Despre proiect/
About project

Pentru a treia oară în ultimii aproximativ patruzeci de ani, Aradul își reinventă scena artistică. Anii ‘80 au cunoscut o relansare a scenei locale cu o nouă generație de talente. După schimbările politice ale anilor ‘90, a fost demarat un nou efort de dinamizare a producției culturale a orașului, în contextul dezvoltării sistemului de educație artistică la nivel local și regional. Comunitatea artistică a crescut și s-a diversificat. În ultimii zece ani, protagonistul scenei artistice arădene a fost Kinema Ikon, un grup informal de artiști, teoreticieni și educatori din diverse generații, reuniți de o pasiune comună pentru noile medii.
Ceea ce face originalitatea acestei a treia renașteri locale este faptul că noile medii le-au stimulat pe cele vechi, că pictorii, sculptorii și gra cienii din Arad manifestă o nouă energie creativă. Selecția de lucrări prezentate publicului din București ilustrează această revigorare a scenei arădene, dovedind, încă o dată, că nu există vechi sau nou în procesele artelor vizuale. Există doar dedicare, inteligență, talent și sacri ciu de sine pentru valorile culturii.For the third time in the last forty years or so, Arad is reinventing itself in the eld of visual arts. e 1980s experienced a re-launching of the local art scene with a new generation of creative people. A er the political changes of the 90s, another e ort was made in order to dynamize the cultural production of the city. e development of the local and regional art education systems were of help. e art community grew and diversi ed. In the last ten years, the main actor of the Arad art scene was Kinema Icon, an informal group of artists, theoreticians and educators from various generations, held together by their belief in the power of new media.
What makes the latest renaissance original is the fact that the new media stimulated the older, and that the painters, sculptors, and graphic artists from Arad manifested a new creative energy. e selection of artists and works presented now in Bucharest illustrates this revival of the Arad art scene, proving once again that there is no old or new in the processes of visual art. ere is only commitment, intelligence, talent and sacri ce for the greater value of cultural production.

ARAD
GALERIE IMAGINI / IMAGE GALLERY

Renasterea aradeana
The Arad Renaissance