44
Salonul de proiecte
Str. Actor Ion Brezoianu 23-25 - Palatul Universul Corp B Etaj 1

Salonul de proiecte este un program axat pe cercetare și producție, promovând arta contemporană din România prin realizarea de expoziții, publicații, prezentări și dezbateri care o plasează în dialog cu contextul regional și internațional. Salonul de proiecte a fost fondat în 2011 în cadrul MNAC Anexa, iar din 2016 funcționează ca centru independent de artă contemporană în Palatul Universul, București. Echipa: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava

EXPO_03_VERNACULAR | Selecție din Colecția de imagini Mihai Oroveanu

FOTOGRAFIE


Tip eveniment
DESCHIS si la NAG
Perioada Expozitie
04.08.2021 - 28.11.2021

Expoziția prezintă o selecție substanțială de materiale din Colecția de imagini Mihai Oroveanu care se concentrează asupra unui tip de fotografie ce a beneficiat de multă atenție în ultimele decenii, corespunzând unui efort de lărgire a spectrului de abordări și metode utilizate de istoria fotografiei. Fotografia vernaculară se plasează în marginea reprezentărilor consacrate și standardizate, atât în ceea ce privește conținutul imaginilor, cât și prin libertățile pe care și le asumă în relație cu mediul, lăsând loc stângăciilor, imprevizibilului și activând un tip de creativitate care ar fi de plasat mai degrabă în sfera culturii „populare” sau care mobilizează forme de expresie profund personale și unice. Termenul însuși de vernacular este imprecis, difuz, deschis nenumăratelor nuanțe și interpretări. Vernacularul e legat mai cu seamă de registrul privat, ceea ce face ca autorii fotografiilor clasificate astfel să-și imagineze difuzarea lor în interiorul unor cercuri restrânse, intime, familiale. Fotografia vernaculară nu este așadar o imagine destinată unei expuneri mediatice, adresându-se unor audiențe largi, dar tocmai caracterul ei intim-personal o face să fie prolific produsă în interiorul unor nuclee familiale sau comunități restrânse, fenomen declanșat odată cu inventarea camerei portabile Kodak la sfârșitul secolului al XIX-lea. Producția de fotografie vernaculară în România a fost de asemenea însemnată și a luat amploare mai ales începând cu primele decenii ale secolului XX. În cadrul Colecției de imagini Mihai Oroveanu pot fi detectate numeroase astfel de exemple, iar expoziția de față încearcă să capteze caracterul prolix al vernacularului, într-o explorare care caută să complice atât întâlnirea cu fotografia, cât și cu imaginea într-un sens mai larg în societatea contemporană. Există multiple puncte care contribuie la racordul între regimurile vizualității din trecut și prezent atunci când e interpelat vernacularul, unul dintre ele fiind dat de tendința de auto-expresie prin intermediul fotografiei, fapt ce constituie un element inconturnabil al universului social și cotidian actual. Însă, spre deosebire de standardizarea auto-reprezentărilor actuale și de modul în care ele circulă pe trasee digitale strict monitorizate și controlate, fotografia vernaculară din trecut comportă o incomparabil mai mare (deși adesea involuntară) inventivitate în ceea ce privește construcția narațiunilor personale. În expoziție, pe lângă o bogată selecție de fotografii individuale, care compun instanțieri diverse a ceea ce poate fi subsumat vernacularului, este prezentată o serie de albume fotografice care compun traiectoriile unor personaje, familii sau evenimente circumscrise spațio-temporal (albume de călătorie, de pildă), aducând în atenție cu multă acuitate felul în care dimensiunea subiectivă se împletește cu contextul socio-politic sau conlucrarea adeseori idiosincratică între memoria personală și cea colectivă. Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA