Background

Mihail Trifan

ARTIST:
Mihail Trifan

CURATOR:
Adrian Bojenoiu
image

Despre proiect

Mihail Trifan (născut în 1946) este absolvent al Institutului de Arte Plastice N. Grigorescu din București, promoția 1971. Își începe și finalizează cariera de profesor la catedra de pictură a Liceului de Artă din Craiova, fiind unul dintre acei profesorii care au contribuit la formarea unor artiști care azi sunt nume importante ale scenei de artă naționale. Fără a avea o relație directă cu mediile artistice internaționale și legat sufletește de orașul Craiova, activitatea sa artistică a rămas izolată față de discursurile culturale occidentale, măsura artei sale fiind dată de expuneri în spații locale, cu foarte puține ieșiri naționale și internaționale. Contrar acestor aspecte ale expuneri, care corespund, în mare parte, unor carențe de infrastructură și logistică ale sistemului de artă național, arta lui mixează cu lejeritate imagini și concepte care devansează contextul cultural național, ea corespunde unei viziuni subiective, eliberatoare, declanșată de un cocktail de senzații și trăiri ce se vor materializate. Cu o destinație de cercetare și tematizare voit imprecisă, lucrările lui M.T. par încărcate de informație vizuală, mergând până la suprasaturație și dând senzație de haos sau chiar autodistrugere, ele produc un discurs vizual care combină forme și semne provenite din câmpul artelor plastice cu producția de semne și imagini ale vizualului cotidian. Fiind un artist plurivalent mixează cu lejeritate pictură, performance, obiect si sunet. În viziunea lui M.T. aceste medii de expresie au unicul scop de a cerceta și reprezenta propria identitate, în sensul că arta nu este ceva care trebuie pus în slujba a ceva exterior ci ea este, indiferent de mediul prin care se exprimă sau de modalitatea de expunere, vocea unei trăiri nemijlocite, unice, extreme și irepetabile. Expoziții: 1974 – Galeria „Kalinderu”, București, 1979 – Muzeul de Artă Craiova, 1996 – Teatrul Național, Craiova, 2007 – Galeria „Arta”, Craiova, 2008 – Palatul Parlamentului, Sala „Constantin Brancusi” București, 2010 – Sala Arta II, Craiova, 2011 – Muzeul de Arta Arad, Sala „Ovidiu Maitec”, 2011 –”Salonul național de artă contemporană 2011” la Centrul de Expoziții si Evenimente Sofianu, Râmnicu Valcea, 2012 – Galeria Căminul Artei, București, 2011 – Club Electro-Putere, Craiova, 2013 – Vienna Contemporary Art Fair, Viena, 2016 – Muzeul de Artă Craiova.

About project

Mihail Trifan (born 1946) graduated from the „Nicolae Grigorescu” Fine Arts Institute in Bucharest in 1971. He began and ended his teaching career at the painting department of the Arts Highschool in Craiova, being one of those teachers who have contributed to training a new generation of artists who are now important figures of the national arts scene.Not having had a direct relationship with the international artistic milieus and bearing a strong emotional tie to the city of Craiova, his artistic activity has remained isolated from the Western cultural discourse, the measure of this artistry being given by local exhibitions and very few national and international appearances. Despite these exhibiting aspects which, to a great extent, are due to flaws in the infrastructure and logistics of the national arts system, his art mixes together easily images and concepts that exceed the framework of the national culture, concurring to a subjective, freeing vision, triggered by a cocktail of sensations and emotions wishing to become materialized. With an intentionally vague research and thematic target, Mihail Trifan’s works seem laden with visual information, overflowing at times and giving one a feeling of chaos or even of self-destruction; they generate a visual discourse combining forms and signs from the field of fine arts with the output of signs and images that the everyday visual generates. Being a polyvalent artist, he combines together painting, performance, object and sound easily. In Mihail Trifan’s vision, these media all serve one unique purpose, that is to explore and render their own identity, meaning that art is not something that must be made to serve an outside concept but rather it is the voice of a spontaneous, unique, extreme and non-recurring emotion, whatever the medium expressing it or the means of display. Exhibitions 1974 – „Kalinderu” Gallery, Bucharest / 1979 – The Museum of Art, Craiova / 1996 – The National Theatre, Craiova / 2007 – „Arta” Gallery, Craiova / 2008 – Palace of Parliament, Room „Constantin Brâncuși”, Bucharest / 2010 – Room „Arta II”, Craiova / 2011 – The Museum of Art, Arad, Room „Ovidiu Maitec” / 2011 – The National Contemporary Art Salon 2011 at the Sofianu Exhibiting Centre, Râmnicu Vâlcea / 2012 – „Căminul Artei” Gallery, Bucharest / 2011 – Club Electro-Putere, Craiova / 2013 – Vienna Contemporary Art Fair / 2016 – The Museum of Art, Craiova.

CRAIOVA
GALERIE IMAGINI / IMAGE GALLERY

Mihail Trifan