Background

No stru land

artiști / artists:
Casandra Vidrighin, Dan-Raul Pintea

curatori / curators:
Dan-Raul Pintea
image

Despre proiect

Suntem un grup alternativ la arta oficială sibiană care prin acest land gri, își dispută teritoriul cu sistemul astfel construit încât să nu susţină artă contemporană, în sibiu nefiind nici un spaţiu alternativ care să o promoveze.
Din această cauză am ajuns niște artiști nomazi ce caută oameni și locuri cu care să stabilească o legătură. De asta și cumva suntem ai nimanui, un fel de no one’s land. Practic e ca şi cum nu existăm dacă nu suntem la locul nostru.
Din acest motiv lucrările Nostru nu sunt la locul lor, ci aici. Cum sunt de pildă obiectele, colecţionate în timp de Casandra Vidrighin, care au stat în aşteptare până acum pentru că nu şi-au găsit locul. Până să ajungem aici am mai expus în tot felul de locuri neconvenţionale precum atelierul unui artist, subsolul unei clădiri de telecomunicaţii, cetăţi fortificate, sau apartamentul în regim hotelier route 65. Si acum in intuneric. Ca într-un război..
Așadar este o lupta continuă, pornită dintr-un atelier şi ajunsă iată până în teritoriul capitalei, pentru a atrage atenţia autorităţilor asupra dificultăţii în care se află arta vizuală. Facem astfel o paralela la tranziţia anevoioasă a artei contemporane si a artiştilor emergenţi, activi în procesul de promovare a culturii, un vector esenţial al naţiunii. Dar cum dragoste cu forța nu se poate, a devenit o problema incertitudinea care planează asupra artei contemporane sibiene iar Dan-Raul Pintea, din dorința de schimbare, a pornit o revoluţie prin declaraţia de dragoste făcută sistemului. Lucrurile nu mai pot fi trecute cu vederea si am vrea să negociem. Dar întrebarea e ne vede cineva?
Pentru că e noaptea galeriilor, ne-am gândit să ne prezentăm pe lumina stinsă, căci luptele importante se duc noaptea dar şi pentru că artă vizuală nu e vizibilă în general.
Şi atunci am zis să FOCUSĂM puţin atenţia prin intensificarea fasciculelor de lumina, cum ar fi lasere sau neoane fluorescente ce scot la iveală artele din întuneric aşa cum şi noi putem răzbate dacă ajungem la un armistitiu cu sistemul. Asta dacă vrea să stăm cuminţi la locul nostru. Dacă nu..

About project

We are an alternative group to the officially sanctioned art in Sibiu which, through this grey land, fights a turf war against the system designed so as not to support contemporary art, as in Sibiu there is not even a single alternative venue promoting it.
This is why we have become migrant artists in search for people and places to connect to.
This is probably the reason why we don’t belong to anyone, being sort of a no man’s land. Practically it’s as if we don’t exist if we are not in our rightful place.
This is why the Nostru (“Ours”) works are not where they belong, but here. Such as the objects, collected over time by Casandra Vidrighin, which have been waiting until now because they had not found their rightful place. Before we arrived here, we exhibited in all sorts of unconventional venues: an artist’s studio, the basement of a telecom building, fortified churches or the hotel suite Route 65. And now we are exhibiting in the dark. It feels like a war… It is a continuous battle, which began in a studio and has moved to the capital, to draw the official authorities’ attention towards the difficult position that visual arts are currently in. We draw a parallel with the arduous transition of the contemporary art and the emerging artists, active as cultural promoters, an essential vector of a nation.
But, since love cannot be compelled, the uncertainty that threatens contemporary art in Sibiu has come to be a problem, and, out of a need for change, Dan-Raul Pintea has started a revolution through a declaration of love addressed to the system.

SIBIU
GALERIE IMAGINI / IMAGE GALLERY

No stru land