59
Nadina Pascariu Gallery
Strada Braziliei 1-3

Nadina Pascariu Gallery este un spaţiu dedicat artei contemporane de factură clasică sub aspect conceptual, dar îmbogăţită la nivel formal de toate înnoirile modernităţii cu libertatea deplină a formelor de expresie. Artiștii pe care îi reprezintă sunt în acest sens niște tradiționaliști pentru care artificializarea vieții din peisajul societății informaționale nu reprezintă decât o oportunitate în plus de a restitui simțurilor și intelectului legătura cu sursa originară printr-o creație care corespunde propriei lor structuri sufletești. Ar vrea să se adreseze unui public cât mai larg dar una din condiţiile care i-au dat naştere e tocmai constatarea că producţiile pe care le promovează nu au acces decât la un public restrâns și își asumă această provocare punând accentul pe calitate și nu pe cantitate, lucru îndeobște specific Artei. Ca spaţiu fizic debutează într-un mic apartament dintr-o zonă centrală a Bucureștiului devenit la u