55
Rotenberg - Uzunov Art Gallery
str. Constantin Esarcu 1

UMBRE ȘI ȘOAPTE

PICTURA


Tip eveniment
DESCHIS si la NAG
Perioada Expozitie
30.09.2022 - 02.10.2022
“UMBRE ȘI ȘOAPTE” By Manuela Holban(Ioanid) ”Oglinda este o ușă prin care poţi păși într-o lume misterioasă. Într-un alt timp şi alt spațiu”, afirmă Manuela Holban (Ioanid). La patru ani de la ultima expoziţie în România, Manuela Holban (Ioanid) se întoarce, din nou, acasă, cu o expoziţie. Într-o permanentă relaţie cu propriile resorturi interioare de transformare, arta Manuelei Holban (Ioanid) inspiră rafinament şi sensibilitate, forţă şi fragilitate, deopotrivă. Plăsmuiri ale unor emoţii şi trăiri personale profunde, cele 30 de lucrări din expoziție, reprezintă un simbol al căutării puterii interioare, vindecării, iubirii şi adevărului. Înrădăcinate simultan între trecut și prezent, personajele din picturile sale navighează în labirintul timpului și al spaţiului, ca piesele din jocul de șah, fără să ştie că altcineva le domină și le ghidează destinul. Secvențe dintr-o poveste fără sfârșit! Tablouri esenţă, în care arhetipurile imagistice şi simbolistica personajelor merg până la esenţă şi sinteză, Manuela Holban (Ioanid) recreează în simplitatea stilul său propriu, o lume fără timp, o lume în care eul profund aspiră catre cunoaşterea umană, unind trăsăturile spiritului şi sufletului într-un univers niciodată început şi niciodată sfârşit. Magia personajelor, realul şi imaginarul demersului plastic, atrag atenţia iubitorului de frumos prin expresivitatea lor, prin perspectivele originale ale viziunii plastice asupra lumii, dar şi prin încercarea inteligentă de interogare a sinelui. Tratate prin prisma unor concepţii artistice ce ţin de sfera spiritualului, figurile umane din lucrările lui Manuela Holban (Ioanid) vorbesc despre rostirea lumii interioare. În plan formal, chipul feminin apare, deseori, într-o formă decorativă, stilizată, într-un anturaj cu lumină difuză şi cromatică tăcută, într-o gamă de culori rece, ce amplifică expresivitatea emoţională a lucrării. Întreaga construcţie cromatică a tabloului corespunde stării de detaşare a personajului faţă de lumea reală şi retragerii în adâncurile universului său spiritual. „ Arta nu reproduce vizibilul, face ca lucrurile să fie vizibile”, afirma Paul Klee. Expoziţia poate fi vizitată în perioada 28 septembrie 2022 -15 octombrie 2022, de luni-vineri, în intervalul orar 14:30 -19:30. Curator: Adina Rențea Președinte ASAF