4
Galeria Labirint
Bd. Carol I

0743035295

Casa de Cultura a Municipiului Iasi