59
Nadina Pascariu Gallery
Strada Braziliei 1-3

0758074740

Nadina Pascariu Gallery este un spaţiu dedicat artei contemporane de factură clasică sub aspect conceptual, dar îmbogăţită la nivel formal de toate înnoirile modernităţii cu libertatea deplină a formelor de expresie. Artiștii pe care îi reprezintă sunt în acest sens niște tradiționaliști pentru care artificializarea vieții din peisajul societății informaționale nu reprezintă decât o oportunitate în plus de a restitui simțurilor și intelectului legătura cu sursa originară printr-o creație care corespunde propriei lor structuri sufletești. Ar vrea să se adreseze unui public cât mai larg dar una din condiţiile care i-au dat naştere e tocmai constatarea că producţiile pe care le promovează nu au acces decât la un public restrâns și își asumă această provocare punând accentul pe calitate și nu pe cantitate, lucru îndeobște specific Artei. Ca spaţiu fizic debutează într-un mic apartament dintr-o zonă centrală a Bucureștiului devenit la un moment dat atelier de pictură şi apoi transformat în spaţiu de expunere şi de întâlniri. Sub acoperământul său, fizic şi virtual, domenii precum artele vizuale, muzica şi literatura se întâlnesc întru acelaşi spirit al frumosului, temeiniciei, expresivităţii şi bucuriei creatoare. Invităm artişti, amatori şi colecţionari de artă; vom organiza cursuri, dezbateri, proiecţii, lansări de carte, expoziţii şi performance-uri.

Facerea

PICTURA


Tip eveniment
DESCHIS si la NAG
Perioada Expozitie
26.09.2019 - 17.10.2019
Program
  • 20:00 - Deschidere
  • 00:00 - Inchidere
Artist(i):
Curator(i):
Este prima expoziție personală a acestui artist reprezentat de galeria noastră și, în ciuda specializării sale în arta sculpturii, este o expoziție de pictură. Facerea lumii, în etapele ei veterotestamentare, și experiența de viață a autorului se luminează reciproc și se întrepătrund – căci nu poate fi cunoaștere fără cunoscător și nici cunoscător fără harul Revelației. Este bucurie în acest spirit ascensional, diamantin, o bucurie a luminii și a ființei. Este o împletire de povești fără sfârșit al căror laitmotiv e iubirea. Este și chinul singurătății, care naște întrebările esențiale. Este și încordarea, tensiunea dintre polii opuși. Se exprimă simbolic, printr-un simbolism personal și totuși recognoscibil. Se exprimă artistic, prin mijloace specifice picturii, în concordanță cu un subiect a cărui Realitate depășește simpla putere de judecare a minții. Și această expresie implică faptul că suntem și noi, privitorii, invitați să luăm parte la căutarea sa și la minunile revelate.