10
Atelier 35
Strada Șelari 13

0734327109

Atelier 35 este un concept construit de Uniunea Artiștilor Plastici în anii '70. Acesta s-a materializat ca o rețea de spații dedicate artei experimentale și artiștilor tineri dintr-o serie de orașe din România. Limita de 35 de ani - reprezintă o delimitare convențională, din acea perioadă, a tinereții.

On Off Structures

ARTA CONCEPTUALA


Tip eveniment
DESCHIS si la NAG
Perioada Expozitie
13.09.2019 - 13.10.2019
Program
  • 18:00 - Deschidere
  • 00:00 - Inchidere
Artist(i):
Curator(i):

On Off Structures – o perspectivă. // articularea unei paralele între copaci și oameni, garduri și granițe naționale // În expoziția „On Off Structures”, Vlad Brăteanu, care combină fotografia, obiectele găsite și sunetul, propune o reflectare multifațetată asupra confruntărilor cu limitele. Ce structuri întâlnesc oțetarii? Cine dă formă cui în această trecere? Care sunt strategiile create în fața obstacolelor? Ailanthus altissima răspunde unei chemări naturale, lumina, și își urmărește ferm stimulul. Neținând seamă de gardul din calea sa, Ailanthus altissima dezvoltă diferite strategii de a îl depăși și de a-i rezista. Unii copaci traversează, la un moment dat, granițele proprietății, unele crengi se împletesc de o parte și alta a gardului, altele strecoară semințe ce germinează dincolo de frontieră. În timp ce crengile și tulpinile devin mai voluminoase, gardurile sunt asimilate, integrate, corporalizate de copac. Dar cum diferă o față a gardului de cealaltă? Dacă Ailanthus altissima negociază între spațiul privat și cel public, oamenii care traversează granița se confruntă cu natura întâmplătoare a locului în care s-au născut, loc situat de o parte sau alta a unui gard. Fiecare graniță diferă în gradul de permeabilitate. Și fiecare loc de naștere implică diverși factori: variate niveluri de libertate de circulație, oportunități educaționale și financiare diferite, drepturi mai multe sau mai puține. Similaritățile dintre oțetari și migranți sunt neliniștitoare, întrucât migrația nu este un eveniment de viață singular, ci un proces cu numeroase etape și provocări. Traversarea gardului transformă înfățișarea copacilor, creând noduri și răsuciri. Biografiile emigranților adesea diferă de viețile ideale. Mutând corpurile, mințile, bunurile, dintr-un loc în altul presupune un efort care lasă urme, adesea invizibile. Pe care dintre mutațiile petrecute le putem considera dezirabile, care poartă luptă și stigmă? Odată ce copacii și oamenii se extind, granița, construcția diferenței articulată de om, devine parte din corpurile, biografiile și practicile cotidiene. Chiar dacă prin traversarea gardului, a graniței, structura e depășită, ea rămâne o parte interiorizată ireversibil. Oamenii acceptă structura segregatoare, rigidă a ceea ce în mod imanent este granița națională (sub pretextul protecției și al siguranței), și își ajustează planurile, emoțiile și aspirațiile. Îndoindu-se, uneori rupându-se alteori, absorbind, împingând, apelând la detururi, căpătând cicatrici, dar crescând, mișcându-se înainte, tot înainte - „On Off Structures” ne ascute privirea, depistând mai multe plante și copaci care depășesc garduri în fiecare zi. Ne poate consolida atenția spre cei care traversează granițe, cu toate provocările și reușitele lor. De cine ne aducem aminte? De experiențele noastre, de întâlnirile familiilor și prietenilor noștri cu granițele? De altfel, ne poate determina și să conștientizăm dificultățile imigranților în Mediterană, Maroc, Balcani, Mexic / SUA, Siria, Venezuela și în aproape orice alt colț al pământului. Care sunt strategiile noastre în fața obstacolelor, a gardurilor, a granițelor.