Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Craiova

Uniunea Artiștilor Plastici din România este persoană juridică română de drept privat, organizație profesională și neguvernamentală, fără scop patrimonial, constituită din creatori si teoreticieni din domeniul artelor plastice și vizuale.
Uniunea Artiștilor Plastici din România funcționează, din punct de vedere structural-teritorial și al specificului de creație, prin Filiale teritoriale și profesionale cu și fără personalitate juridică, precum și prin Asociațiile profesionale afiliate, care au în componența lor, ca membri, exclusiv artiști plastici și vizuali profesioniști.
Uniunea Artiștilor Plastici din România are ca scop promovarea intereselor profesionale, materiale și morale ale membrilor săi, apărarea drepturilor acestora, precum și păstrarea memoriei celor care, în cursul timpului, au contribuit la afirmarea și dezvoltarea artelor plastice și vizuale din România.