14
Centrul Artelor Vizuale Multimedia
Strada Biserica Enei 16

Căutăm un posibil lexic pentru fabulele post-millenialilor, prevestind și susținând schimbarea estetică: ridicolă, absurdă, juvenilă, încorporată în uitarea de sine pe care ne-o îngăduim. În această incursiune noi suntem rebelii care vânează conturul violenței și al frumuseții.

If your species disappears, clap your hands

ARTE PLASTICE


Tip eveniment
DESCHIS si la NAG
Perioada Expozitie
25.09.2020 - 12.10.2020
Artist(i):
Fricile noastre îşi orbitează numeroasele obiecte vizibile şi invizibile: catastrofe naturale, inteligență artificială, simulacru, viruşi, terorism. Camuflate în turbo-ritmul cotidian, acestea murmură pericolul generat de o pierdere, țes o stare de pregătire pentru un viitor melancolic. Expoziția Antoniei Corduneanu 'If Your Species Disappears Clap Your Hands' cochetează cu anxietățile noastre antropocentrice, revizitând narațiuni care destabiliează ierarhii și relații de putere dintre specii, dintre individ și mașinăriile înconjurătoare.