Asumarea riscurilor ce rezultă în urma participării la Eveniment se va face de către toţi cei implicați: public, organizatori și participanți.

 

Pentru accesul public în locațiile participante la Noaptea Albă a Galeriilor NAG pe toată durata desfășurării evenimentului se vor pune în aplicare următoarele măsuri de siguranță*:

 

Accesul publicului în locațiile NAG:

- Purtarea măștii de protecție de către vizitatori, personalul locațiilor și participanți este obligatorie. Pentru a oferi o protecţie eficientă, masca trebuie să acopere gura şi nasul.

- La intrarea în locații publicul va respecta protocolul indicat de către personal privind prezentarea certificatului verde, folosirea măștii de protecție, utilizarea covorului dezinfectant pentru ștergerea picioarelor, măsurarea noncontact a temperaturii și dezinfectarea mâinilor.

- La intrarea în locațiile NAG va fi amenajat de către dețitătorii spațiului / participanții la eveniment un punct de triere și de informare al publicului. Acest loc va conține un infografic tipărit pe un suport de dimensiuni vizibile cu măsurile de siguranță, dezinfectant pentru mâini și materialele promoționale care vor fi înmânate doar la cererea publicului.

- Persoanelor care refuză să le fie verificată temperatura sau refuză purtarea măştii nu li se va permite accesul în locații pe durata desfășurării NAG.

- Aplicarea acestor recomandări pentru accesul publicului în locațiile NAG va fi făcută de către personalul locațiilor.

 

 

Protecția personalului locațiilor pe durata desfășurării evenimentelor din programul NAG:

- Personalul locațiilor aflat în contact direct cu publicul va purta mască de protecție.

- Personalul care intră în contact cu materiale sau suprafețe aflate în contact și cu publicul va purta mănuși de protecție.

- Recomandăm personalului care se află în punctul de triere al publicului la intrarea în locații să poarte mască și mânuși de protecție.

-Recomandăm personalului și voluntarilor să respecte protocolul de siguranță: distanțarea socială (păstrarea distanței de minim 1,5m față de restul persoanelor în spațiile comune), respectarea protocolului de spălare corectă a mâinilor și / sau utilizarea dezinfectantului, purtarea măștilor și a mănușilor conform regulamentului, evitarea atingerii ochilor, nasului și gurii, izolarea la domiciliu în cazul oricăror simptome de boală, curățarea și dezinfectarea frecventă a obiectelor și suprafețelor care sunt atinse atât în spațiul evenimentelor cât și în spațiul cu acces limitat doar pentru personal.

 

 

Accesul publicului la materialele promoționale

- Personalul locațiilor va limita accesul direct al publicului la materialele promoționale (afișele, pliantul cu programul NAG, stikere). Acestea vor fi oferite direct de către unul dintre membrii personalului fiecărui participant doar dacă sunt solicitate.

- Accesul la resursele de informații tipărite care pot fi utilizate de către mai multe persoane va fi eliminat. Vizitatorii vor fi informați să păstreze materialele tipărite distribuite (afișele, pliantul cu programul NAG, stikere).

- Publicul va fi rugat să nu lase în locații materialele promoționale, în caz contrar să le arunce în coșurile de gunoi special amenajate.

 

 

Asigurarea condițiilor de siguranță sanitară în locațiile NAG pe durata desfășurării programului

- Responsabilii locațiilor participante la programul NAG va estima numărul limită de vizitatori în spațiul evenimentului  astfel încât să poată fi respectată distanțarea socială (minim 1,5m). Dacă numărul maxim este depășit pe durata desfășurării evenimentului, accesul public va fi restricționat și va fi controlat astfel încât să se evite orice formă de aglomerare.

- Responsabilii locațiilor vor informa publicul la intrarea în spațiul evenimentelor dacă există un traseu anume și va recomanda păstrarea distanțării sociale pe durata accesului la evenimente;

- Se recomandă limitarea contactului direct al publicului cu suprafețe si obiecte din spațiul evenimentelor și dezinfectarea acestora de către personalul locațiilor la interval regulat pe toată durata desfășurării programului NAG.

- Se recomandă ventilarea și aerisirea locațiilor la intervale regulate pe toată durata desfășurării evenimentelor NAG.

-  Se recomandă evitarea oricărui protocol în locațiile NAG pe durata desfășurării programului. Servirea băuturilor și a mâncării nu este recomandată în locații pe durata desfășurării programului NAG iar consecințele încălcării acestei recomandări vor fi asumate în totalitate de către responsabilii locațiilor față de organele de control abilitate din partea instituțiilor de profil. Conform prevederilor legale este permis doar consumul alimentelor sigilate și/sau ambalate individual în perimetrul evenimentelor.

 

conform prevederilor legale aflate în vigoare la data evenimentului, transmise de către autoritățile guvernamentale și cele locale pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.