1
Muzeul de Artă din Târgu-Mureș - Palatul Culturii
Strada George Enescu 2

Galeria de artă românească modernă / Galeria Ion Vlasiu / Galeria de artă maghiară

ARTE PLASTICE


Tip eveniment
DESCHIS si la NAG
Perioada Expozitie
30.09.2022 - 30.09.2022
Galeria de Artă Românească Modernă (1850-1950) din Târgu-Mureş oferă un incitant pelerinaj printr-un secol animat de grăitoare tonuri cromatice şi expresive volumetrii, ale artei româneşti moderne, secol văzut cu generozitate cronologică, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea şi încheindu-se cu primii ani de după cel de-al Doilea Război Mondial. În acest răstimp de un veac, arta românească reprezintă punerea în scenă a unui proces validat atât istoric cât şi teoretic. https://palatul-culturii.ro/expozitii/galeria-de-arta-romaneasca-moderna/ Galeria Ion Vlasiu Într-un spaţiu cu o destinaţie special gândită pentru expunere, Galeria Ion Vlasiu cuprinde un număr de aproximativ 50 de lucrări de pictură şi sculptură reprezentând o selecţie ilustrativă din ampla donaţie de 96 lucrări făcută de maestru Muzeului de Artă Mureş. Astfel, constituirea unui spaţiu dedicat exclusiv acesteia vine să recompenseze generosul gest. Demersul recuperator a început în 2011, odată cu deschiderea Galeriei permanente de artă românească modernă, când a fost concepută o sală specială, destinată artiştilor transilvăneni şi, în cadrul acesteia, o secţiune rezervată doar artistului Ion Vlasiu, cuprinzând atât lucrări de sculptură cât şi de pictură. Galeria Ion Vlasiu este de fapt o prelungire a acestui spaţiu, care îşi doreşte să reconstituie şi prin câteva obiecte personale, atmosfera specifică atelierului său de creaţie în care putem intra imaginar printr-o imagine supradimensionată surprinsă la Deda Bistra unde a lucrat o lungă perioadă. Prin lucrări, galeria punctează perioadele esenţiale, de evoluţie ale firului creator. https://palatul-culturii.ro/expozitii/galeria-ion-vlasiu/ Expoziţia „Lumini şi umbre – Tendinţe coloristice în pictura maghiară între 1810–1920” găzduieşte lucrările de început ale vechii pinacoteci şi câteva dintre achiziţiile ulterioare. Sinteza expoziţională este o creionare în linii largi a fizionomiei artei maghiare pe parcursul unui secol animat de efervescenţa multitudinilor de curente succedate, aşa cum se profilează sec. al XIX-lea. De la manifestările biedermeier ale lui Barabás Miklós şi suflul romantic al lui Lotz Károly, trecând prin peisajele barbizoniene ale lui Munkácsy Mihály şi Paál László, continuând cu prospeţimea Şcolii de la Baia Mare adusă de Ferenczy Károly sau Réti István, periplul vizual cuprinde vitalismul lui Vaszary János şi clarobscurul puternic personalizat al lui Dosa Géza, încheindu-se cu expresivitatea monumentală a lui Wágner Sandor şi Spányi Béla. https://palatul-culturii.ro/expozitii/galeria-de-arta-clasica-maghiara/